Para utilizar as funcionalidades completas deste sitio é necesario ter JavaScript habilitado (instrucións para habilitar JavaScript no teu navegador web).

Proxectos de Emapic coa Oficina de Sustentabilidade da UDC

Logo da OMA

A Oficina de Sustentabilidade da Universidade da Coruña (OdS-UDC) ten como función a de participar na coordinación e realización de diferentes actuacións de tipo ambiental na UDC, co obxectivo de acadar unha Universidade e unha sociedade máis sustentábeis. Actúa en dous campos prioritarios, como son a xestión ambiental e a sensibilización e participación da comunidade universitaria nas cuestións relacionadas co medio ambiente, incluíndo a transferencia á sociedade do coñecemento, saber facer e estilos de vida máis sustentábeis.

Nesta páxina listamos os proxectos que realizamos conxuntamente con este organismo.

Pegada ecolóxica

Mapa da pegada ecolóxica (emisións de CO₂)

Esta ferramenta calcula a pegada ecolóxica de distintos hábitos do noso día a día, mediante enquisas vinculadas entre si, referidas a residuos, enerxía, mobilidade, etc. Segundo vaias contestando cada unha das enquisas, darémosche unha cantidade aproximada como pegada ecolóxica total do teu estilo de vida actual.

Recomendamos estar autenticado en Emapic para respondelas co fin de vincular as túas distintas respostas entre si. Se non queres facelo, tamén podes empregar un código único que che proporcionaremos para identificarte nas outras enquisas da ferramenta.

Mobilidade

Mobilidade e transporte

Calcula as emisións de CO₂ que causan os teus hábitos actuais nos desprazamentos que realizas ocasionalmente ou de maneira regular.

Xeración de residuos

Xeración de residuos

Calcula cantos residuos sólidos xeras diariamente, canto axudas á súa separación para a reciclaxe e como se traduce todo isto en emisións de CO₂. Tamén atoparás suxestións de como mellorar na redución dos residuos.

Consumo enerxético

Consumo de enerxía

Calcula as emisións de CO₂ que causan os teus hábitos actuais en consumo de combustibles fósiles e electricidade no fogar.

Consumo de alimentos

Consumo de alimentos

Calcula as emisións de CO₂ que causan os teus hábitos actuais en consumo de alimentos dentro e fóra da casa.

Consumo de auga

Mapa do consumo de auga e a eficiencia das instalacións dos aseos no fogar e nos edificios públicos

Mapa de resultados

Podes contribuír a este mapa colaborativo, que nos dá información sobre os caudais e volumes de auga consumida nos aseos, tanto de vivendas particulares coma de locais públicos, e das medidas e indicacións para reducir o consumo.